Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 531 269
  • BIS: 6 991 652
 
 
 
 
 
 
 

Otwarcie uroczystości i przywitanie gości przez rektora Włodzimierza Lengauera w imieniu UW i Kapituły

 
 
 
Kapituła Nagrody im. Lwa Sapiehy
 
 
 

List Prezydenta RP z okazji wręczenia Nagrody odczytał p. Jan Lityński, doradca Prezydenta RP

 
 
 
 
 
Przekazanie Dyplomu Nagrody im. Lwa Sapiehy Panu Aliaksandrowi Łahvincowi z Mińska
 
 
 

Wystąpienie Laureata pt. Białoruskie europejskie marzenie i rzeczywistość

 
NAGRODA IMIENIA LWA SAPIEHY
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO